Les persones

Eutopia és una empresa constituïda per joves, creatius i programadors, en diverses permutacions d’aquests tres elements. El nostre objectiu és desenvolupar-nos com a persones alhora que ho fem com a professionals; per això, dediquem la nostra vida professional a un treball que ens apassiona.

A la nostra empresa considerem que tenir un ofici que ens obliga a mantenir els nostres coneixements permanentment actualitzats i, al seu torn, a conèixer diferents disciplines és un plaer i no un sacrifici, i per això ho fem amb entrega i dedicació.

A Eutopia també creiem que les xarxes socials són útils per cobrir les nostres necessitats informatives i aconseguir tots els objectius anteriorment exposats, per això hem creat perfils a diverses xarxes socials amb els quals esperem ser útils per als nostres clients i amics, alhora que esperem que ells ho siguin per a nosaltres. Podeu trobar un llistat actualitzat de totes les xarxes en les quals estem donats d’alta visitant l’adreça web social.eutopia.cat.

El nom

La paraula “eutopia” prové de les expressions llatines “eu” i “topos”, que signifiquen “bo” i “lloc” respectivament. “Eutopia”, per tant, representa “un bon lloc” i, a diferència de la “utopia”, aquest és un lloc assolible, o sigui, possible. Val dir que el nom de l’empresa és Eutopia, sense accent, perquè l’escribim sempre en català.

L’elecció d’aquest nom per a una empresa com la nostra radica en els nostres objectius. D’una banda, ens dediquem principalment a crear llocs virtuals (llocs web) i pretenem que aquests siguin “bons” en el més ampli sentit de l’expressió, han de ser bons tècnicament i ho han de ser també quant als seus continguts, doncs de la bona combinació d’aquests factors dependrà el seu èxit. Però d’altra banda pretenem anar una mica més enllà i intentem que la nostra empresa sigui també bona per als que formem part d’ella i per als que es relacionen amb nosaltres. Per això a nivell empresarial potenciem un ambient de treball distès i amè que faciliti el flux d’idees i, en una vessant més social, procurem ser útils al nostre entorn. Creiem fermament en que és imprescindible que formem part de “la solució” i no part del problema i per això duem a terme accions socials de diversa índole, com per exemple, col·laborar amb entitats sense ànim de lucre com Atictes i Crea, o aportant codi font i solucions tècniques en fòrums especialitzats, tot això pel simple fet de resultar útils.

Per tot això és que vam decidir usar com a eslògan l’expressió “desenvolupament & web”. D’una banda perquè busquem el nostre desenvolupament personal i social i, per l’altra, perquè tot el nostre treball i també gran part de la nostra vida giren al voltant d’Internet i el món web. Al seu torn, si llegim “desenvolupament web”, sense el connector “&”, obtenim una descripció del nostre treball, que no és només dissenyar o programar pàgines web, sinó també cuidar altres aspectes necessaris per a una correcta evolució dels projectes, com són la publicitat i l’anàlisi de dades, entre d’altres.

El logotip

El logotip d’Eutopia és un ambigrama rotacional. Això significa que si rotem la imatge 180 graus es pot llegir el mateix text que es veia abans de la rotació.

Amb ell pretenem transmetre 2 idees: som personatges rodons i som adaptables sense perdre els nostres valors.

també creiem que les xarxes socials són útils per cobrir les nostres necessitats informatives i aconseguir tots els objectius anteriorment exposats, per això hem creat perfils a diverses xarxes socials amb els quals esperem ser útils per als nostres clients i amics, a l’una que esperem que ells el siguin para nosaltres. Podeu trobar un llistat actualitzat de totes les xarxes en les quals estem donats d’alta visitant l’adreça web